• Arriva Agency

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo Morskie?


Wybór kierunku studiów to decyzja, która większości z nas nie przychodzi łatwo. Duża ilość kierunków i brak gwarancji pracy po ich ukończeniu dodatkowo nie ułatwia sprawy. Dla osób interesujących się prawem, bezpieczeństwem i zagrożeniami żeglugi morskiej, ciekawym wyborem może okazać się bezpieczeństwo morskie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku jest jedyną Uczelnią niepubliczną w Polsce, która do swojej oferty edukacyjnej włącza propozycję kształcenia w tym obszarze.


Prawo morskie, logistyka i terroryzm

Wybierając naukę na kierunku bezpieczeństwa morskiego możemy zdobyć wiedzę w zakresie prawa morskiego. Poszerzymy swoje horyzonty także w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw handlu krajowego i zagranicznego. Transport morski jest jednym z ważnych aspektów polskiej gospodarki narodowej. Generuje on zarówno dochody, jaki obciążony jest równie licznymi zagrożeniami. Ważne jest zarówno monitorowanie ruchu statków jaki ich ładunków. Istotną kwestią jest zapobieganie terroryzmowi, nielegalnemu przewożeniu broni czy imigrantów.


Ochrona środowiska morskiego i ratowanie życia na morzu

Środowisko morskie narażone jest na zanieczyszczenia wynikające w dłużej mierze z działania człowieka. Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo morskie istnieje możliwość bliższego poznania tych zagrożeń oraz skutecznych sposobów przeciwdziałania im. Obok środowiska niezwykle istotne jest również ludzkie życie, które w spotkaniu z tak potężnym żywiołem jakim jest woda nierzadko bywa zagrożone. Codziennie specjalne jednostki Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa działają w trosce o życie i bezpieczeństwo. Podczas studiów istnieje zatem możliwość zgłębienia wielu aspektów działalności polskiej i zagranicznej gospodarki morskiej.


Poszerzanie horyzontów i zdobycie cennych umiejętności.

Decydując się na studiowanie kierunku związanego z bezpieczeństwem możemy zdobyć szeroką wiedzę w jego dziedzinie oraz nauczyć się działać ku jego zapewnieniu zarówno na lądzie, jaki na morzu. Będziemy mieli możliwość nauczenia się myślenia strategicznego i działania w sposób zorganizowany. W zależności od wybranej specjalizacji pojawia się sposobność podjęcia pracy, w urzędach morskich, innych instytucjach państwowych, organizacjach czy jednostkach zapewniających bezpieczeństwo na morzu. Studia dają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, na przykład przez odbycie ciekawych szkoleń.


69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

MARPOL 73/78