• Arriva Agency

The International Convention for the Safety of Life at Sea


Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS), 1974


Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) opiera się na swoich dwóch bardzo silnych filarach: SOLAS i MARPOL - Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony życia ludzkiego i środowiska morskiego przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wypadkami.


Konwencja SOLAS w swoich kolejnych formach jest ogólnie uważana za najważniejszy ze wszystkich traktatów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa statków handlowych. Pierwsza wersja została przyjęta w 1914 r., W odpowiedzi na katastrofę Titanica, druga w 1929 r., Trzecia w 1948 r., A czwarta w 1960 r. Wersja z 1974 r. Zawiera procedurę milczącej akceptacji - która przewiduje, że poprawka wejdzie w życie z dniem określoną datę, chyba że przed tą datą wpłyną zastrzeżenia do uzgodnionej liczby stron.

W rezultacie Konwencja z 1974 r. Była wielokrotnie aktualizowana i zmieniana. Obowiązująca dziś konwencja (weszła w życie 25 maja 1980 roku) jest czasem określana jako SOLAS, 1974, ze zmianami.


Głównym celem konwencji SOLAS jest określenie minimalnych norm dotyczących budowy, wyposażenia i eksploatacji statków, zgodnych z ich bezpieczeństwem. Państwa bandery są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby statki pod ich banderą spełniały jego wymagania, a szereg świadectw jest przewidzianych w konwencji jako dowód, że tak się stało. Przepisy dotyczące kontroli pozwalają również Umawiającym się Rządom na inspekcję statków innych Umawiających się Państw, jeżeli istnieją wyraźne podstawy, by przypuszczać, że statek i jego wyposażenie nie są zasadniczo zgodne z wymogami Konwencji - procedura ta jest znana jako kontrola przeprowadzana przez państwo portu. (PSC, Port State Control)


Jako rezprezentant armatora Arriva Shipping Polska dba o najdrobniejszy szczegół związany z bezpieczeństwem na morzu oraz we współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa przygotowuje przyszłe kadry zarządzające i wspomagające proces bezpiecznej eksploatacji statków.


Obecnie SOLAS to nie tylko konwencja, lecz cały zespół norm o bezpieczeństwie życia na morzu, powstałych w systemie IMO, o charakterze wiążącym (hard law) i niewiążącym (soft law). Odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do pracy w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów jest niezbędne i kluczowe.


Studia w Gdańsku na kierunku „Bezpieczeństwo Morskie” zostały przygotowane z myślą o osobach, które interesują się sprawami współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na morzu, a więc oceną poziomu zagrożeń dotyczących działalności ludzkiej w tym zakresie. Kierunek ten umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich. W perspektywie zaś umożliwia absolwentom podjęcie pracy w sektorze gospodarki morskiej.90 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie