Arriva Shipping Polska

Platynowa 6E/5

80-041 Gdańsk, Poland

Skontaktuj się z nami

OFFICE:  + 48583520006

MOBILE: +48728811330

office@arrivashipping.eu

crewing@arriva.agency

Obserwuj nas tutaj
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

© 2014 by Arriva Shipping Polska

Procedura Skrag

Każdy marynarz ma prawo do skargi lub zażalenia na Arriva Shipping Polska lub armatora.

Skargi i zażalenia

Menedżer powinien być poinformowany o skardze lub zażaleniu w chwili jej pojawienia się. Każda reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis oraz ewentualne roszczenia i oczekiwania marynarza. Odpowiedzialność prawna Arriva Shipping Polska zaczyna się wraz z podpisaniem przez marynarza umowy z armatorem.

Marynarze mogą składać skargi i zażalenia:

 • w formie pisemnej w książce skarg i zażaleń w biurze w Gdańsku

 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Arriva Shipping Polska
  ul. Platynowa 6E/5, 80-041 Gdańsk

 • poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość na: office@arrivashipping.pl

Zobowiązania

Arriva Shipping Polska zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania skargi lub zażalenia w ciągu 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania skargi lub zażalenia powinno zawierać dokładną datę reakcji, jak również metody komunikacji wybraną przez marynarza. Czas dochodzenia w sprawie skargi lub zażalenia dotyczących Arriva Shipping Polska jest przewidywany jako nie dłuższy niż 15 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia otrzymania rzeczonej skargi. Czas dochodzenia w sprawie skargi lub zażalenia dotyczących armatorów ustanawia się na 30 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia otrzymania skargi lub zażalenia. W przypadku skargi lub zażalenia rozpatrzonego w sposób niezadowalający dla marynarza Arriva Shipping Polska zobowiązana jest przedstawić dalsze postępowanie alternatywne w celu uzyskania roszczeń marynarza.

Ważne adresy

W przypadku, gdy Skargi / Zażalenia nie zostaną rozwiązane przez proces w/w terminie 30 dni, marynarz może skontaktować się z:

Urząd Morski w Gdyni

Maritime Office in Gdynia
ul.Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Poland

tel. +48 58 355 3101
dumsekr@umgdy.gov.pl
wm@umgdy.gov.pl

Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation
Department of Maritime Economy

Address:            
Nowy Świat 6/12
00-400 Warsaw, Poland

Website:  https://www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/149-praca-na-statkach-morskich

fax: +48 22 583 85 71
e-mail: sekretariatDGM@mgm.gov.pl